NÅR SANT SKAL SIES SKAL DET TRYKKES

Det finnes troverdighet i brosjyrer. Det er noe ekte. En brosjyre er gjennomtenkt og planlagt med bilder og tekst, den kan gjennom papirvalg også vise kvalitet og uttrykk.

INFORMASJON FINNER DU PÅ NETTET

Informasjon om dine produkter bør legges på en god nettside.

En god brosjyre skal vise veien og friste til å besøke nettsiden din.

Vi jobber daglig med noen av de beste reklamebyråene og de beste designere på på Vestlandet. De setter oss på prøve hver dag og sørger for at vi alltid leverer topp kvalitet.

Prøv oss du også. Det kan lønne seg. 

VI FINNER DINE KUNDER

Ønsker du å sende ut tilbud til alle husstander i Haugesund og Karmøy så ordner vi et komplett tilbud.

Vil du kun ha bedrifter så ordner vi det. F.eks.: Ønsker du sende et tilbud i posten til alle advokatkontor og rørleggerfirma i hele landet. ..som omsetter for mer enn 6 million ..som er gode betalere ..med 4 ansatte.

Vi leverer en komplett løsning på alt fra adresser, brosjyrer og porto. Alt i en pakke - en faktura.

PAKKER OG ADRESSERER

Vi kan pakke og adressere brev inntil C4 format og med 4 vedlegg i hver konvolutt på tilsammen 12 mm tykkelse. Vi kan også pakke enkelte vareprøver, isskraper eller kulepenner i maskin.

Bruker du kostbare arbeidstimer til å pakke konvolutter så be om et tilbud. Det kan hende vi kan spare dere for porto også.