Trykking er en industriell eller håndverksmessig prosess for å produsere og mangfoldiggjøre tekst og bilder, typisk med trykkfarge på papir ved hjelp av en trykkpresse. Trykking er en absolutt nødvendighet ved utgivelse og distribusjon av informasjon på papir.

Et trykkeri er et lokale der en trykker eller en virksomhet produserer trykksaker som bøker, aviser, tidsskrifter, kataloger, brosjyrer, dokumenter og lignende.